คลิีก ดาวน์โหลด

นางสาววันเพ็ญ ช้างเชื้อ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 12 Mar 2562
ผู้ประกาศ:

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านสาธารณสุข และติดตามผลการดำเนินงาน ระดับตำบล
ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

เอกสารประกอบ
สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 06 Mar 2562
ผู้ประกาศ:

ประชุมพัฒนาคุณภาพข้อมูลและสารสนเทศการให้บริการสุขภาพ คร้งที่3

เอกสารประกอบ
สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 26 Dec 2561
ผู้ประกาศ:

ประชุมผู้รับผิดชอบงานข้อมูลข่าวสาร การทำเว็บไซต์ ของกลุ่มงาน ใน สสจ.อ่างทอง
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

เอกสารประกอบ

Pages