สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

นางสาววันเพ็ญ ช้างเชื้อ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 26 Dec 2561
ผู้ประกาศ:

ประชุมผู้รับผิดชอบงานข้อมูลข่าวสาร การทำเว็บไซต์ ของกลุ่มงาน ใน สสจ.อ่างทอง
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

เอกสารประกอบ
สถานที่:
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วันที่ลงประกาศ: 02 Nov 2561
ผู้ประกาศ:

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ได้จัดประชุม ติดตามการดำเนินงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการส่งหนังสือเพื่อเติม และเก็บรวมรวมปัญหาการใช้งาน เพื่อพัฒนาแก้ไข ให้สามารถรับ-ส่ง หนังสือได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เอกสารประกอบ
สถานที่:
ห้องประชุม1 ชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วันที่ลงประกาศ: 21 Aug 2561
ผู้ประกาศ:

อบรมการใช้งานโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกอบ

Pages