คลิีก ดาวน์โหลด

นางสาววันเพ็ญ ช้างเชื้อ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

 1. สถานที่:
  วันที่ลงประกาศ: 24 Jul 2562
  ผู้ประกาศ:

  วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2562
  นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนสุขภาพจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

  เอกสารประกอบ
 2. สถานที่:
  วันที่ลงประกาศ: 15 Jul 2562
  ผู้ประกาศ:

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
  นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุข คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกิจกรรม"คืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

  เอกสารประกอบ
 3. สถานที่:
  วันที่ลงประกาศ: 10 Jul 2562
  ผู้ประกาศ:

  นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
  เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและติดตามผลการดำเนินงานระดับตำบล
  (ครั้งที่ 3) ปีงบประมาณ 2562
  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

  เอกสารประกอบ

Pages