สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

นางสาววันเพ็ญ ช้างเชื้อ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

สถานที่:
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วันที่ลงประกาศ: 02 Nov 2561
ผู้ประกาศ:

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ได้จัดประชุม ติดตามการดำเนินงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการส่งหนังสือเพื่อเติม และเก็บรวมรวมปัญหาการใช้งาน เพื่อพัฒนาแก้ไข ให้สามารถรับ-ส่ง หนังสือได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เอกสารประกอบ
สถานที่:
ห้องประชุม1 ชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วันที่ลงประกาศ: 21 Aug 2561
ผู้ประกาศ:

อบรมการใช้งานโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกอบ
สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 22 May 2561
ผู้ประกาศ:

ประชุมอบรม การบันทึกข้อมูลระบบ SMS
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

เอกสารประกอบ

Pages