สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

นางสาววันเพ็ญ ช้างเชื้อ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

สถานที่:
ห้องประชุม1 ชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วันที่ลงประกาศ: 21 Aug 2561
ผู้ประกาศ:

อบรมการใช้งานโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกอบ
สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 22 May 2561
ผู้ประกาศ:

ประชุมอบรม การบันทึกข้อมูลระบบ SMS
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

เอกสารประกอบ
สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 16 May 2561
ผู้ประกาศ:

ประชุมอบรมการติดตั้งและอัพเดทโปรแกรม Thairefer  สำหรับ Admin 
โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

เอกสารประกอบ

Pages