ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 1582

อนุมัติ24/04/2562 เวลา 09:11:31
วันที่ใช้รถ 01 พ.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 พ.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางกัลยารัตน์ โพธิ์กิ่ง   สำหรับแผนก การเงินและบัญชี และงานตรวจสอบควบคุมภายใน
จองใช้รถเพื่อ ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน รพ.แสงหา
รายละเอียด

นข 2459 อท

อนุมัติ25/04/2562 เวลา 14:53:00
วันที่ใช้รถ 01 พ.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 พ.ค. 62 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางปรารถนา ฮู้ผลเอิบ   สำหรับแผนก ทันตสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ไปรับผลิตภัณฑ์จเลลี่โภชนาผู็ป่วยมะเร็งช่องปาก
รายละเอียด

กข 7141

อนุมัติ29/04/2562 เวลา 13:39:09
วันที่ใช้รถ 01 พ.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิมลพรรณ ลือใจ   สำหรับแผนก คุ้มครองผู้บริโภคฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
รายละเอียด

กข 7140

อนุมัติ25/04/2562 เวลา 14:55:51
วันที่ใช้รถ 01 พ.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   01 พ.ค. 62 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางภัชฌา มีเมือง   สำหรับแผนก พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัว
รายละเอียด

นข 1582

อนุมัติ24/04/2562 เวลา 09:12:58
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 พ.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางกัลยารัตน์ โพธิ์กิ่ง   สำหรับแผนก การเงินและบัญชี และงานตรวจสอบควบคุมภายใน
จองใช้รถเพื่อ ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน รพ.แสวงหา
รายละเอียด

กข 7141

อนุมัติ24/04/2562 เวลา 09:14:07
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวนิศารัตน์ จันทาพูน   สำหรับแผนก คุ้มครองผู้บริโภคฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจร้านชำ
รายละเอียด

อนุมัติ01/05/2562 เวลา 15:35:28
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิมลพรรณ ลือใจ   สำหรับแผนก คุ้มครองผู้บริโภคฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
รายละเอียด

อนุมัติ24/04/2562 เวลา 09:15:38
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิมลพรรณ ลือใจ   สำหรับแผนก คุ้มครองผู้บริโภคฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
รายละเอียด

กข 7141

อนุมัติ01/05/2562 เวลา 14:05:21
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธานินทร์ อ่อนน้อม   สำหรับแผนก ควบคุมโรค
จองใช้รถเพื่อ ติดตามลงตรวจสุขภาพความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อนที่บ้านผู้ป่วย
รายละเอียด

นข 792

อนุมัติ02/05/2562 เวลา 13:40:40
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 62 เวลา 15:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพลอยไพลิน โพธิ์บุญ   สำหรับแผนก ควบคุมโรค
จองใช้รถเพื่อ ร่วมงานฌาปนกิจศพบิดา จนท.
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 101 รายการ